Kundvagn

Antal varor:0st
Summa: 0,00 kr
Till kassan
Mina sidor

Köpevillkor

Allmänna villkor Allmänna villkort vid anbud

Alla produkter vi saluför får enligt Svensk lag andvändas för privat och kommersiellt bruk.

Privatpersoner, kommuner och företag är välkomna att handla av oss direkt eller via en återförsäljare / partner.Inga tillstånd krävs för att inneha kolsyreflaskor (under 20kg) eller öl, vin och cider anläggningar. 
§1. Inköpsvillkor
a. Man måste vara över 18 år för att få handla från Scandinavian Dispensing System AB, nedan kallat SDS AB
b.Varan förblir alltid SDS AB:s egendom tills det att full likvid erlagts.
c. Beställning kan endast göras i eget namn eller av behörig firmatecknare.
d. Göres beställningar i annan persons namn, eller andra handlingar som medför att SDS AB lider ekonomisk eller annan skada, spåras dessa via IP nummer och polisanmäles.
e. Vid beställning av tjänst / produkt från SDS AB godkänner beställaren samtidigt köpevillkoren samt gällande priser.

§2. Priser och  Fraktkostnader
a. I priserna ingår moms med 25% Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra våra priser motsvarande.
b. Priserna kan ändras av omständigheter som SDS AB inte råder över, t.ex. väsentligt ändrade inköpspriser, valutaförändringar, etc
c. Varje produkt har en angiven fraktvikt / volymvikt i webbshoppen.
d. Lägg ihop vikterna för respektive produkt, den totala vikten beaktar Ni sedan vid val av leverans och fraktavgift.
e. Fraktkostnaden får Ni fram när Ni väljer leveranssätt i webbshoppen för Era beställda varor.
f.  Priset på frakten justeras av SDS AB om fel vikt har angivits av beställaren.
g. Vi tillämpar Postens portotabell för alla försändelser inom Sverige och Norden. Undantag kan dock ske.

§3. Betalningsvillkor.
a. Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida: www.Sodabutler.se Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats.
b. Order under 3.000 kr expedieras enligt nedan angivna betalningsvillkor.
c. Ordersumma överstigande 3.000 kr / beställare / tillfälle, behandlas och leveransbekräftas efter det att en handpenning om 500:- erlagts. Avsändare och order nummer måste anges vid erläggandet av handpenning.
d. Erlagd handpenning avdrages från slutlikviden på fakturan.
e. Ordersumma överstigande 10.000 kr / beställare / tillfälle, behandlas och leveransbekräftas efter det att en handpenning om 30% erlagts. Avsändare och order nummer måste anges vid erläggandet av handpenning.
f. Erlagd handpenning avdrages från slutlikviden på fakturan.
g. Handpenning utgår alltid på beställningsvaror.

§4. Vid erläggande av handpenning gör Ni på följande sätt : 
a. Efter det att vi erhållit Er order får Ni en orderbekräftelse, denna bekräftelse visar endast att vi emottagit er order. 
b. Faktura på handpenning skickas via e-post till angiven e-post adress.
c. Erlägg handpenningen via vårt bankgiro: 5956-5754  eller 
postgiro: 684372-6. Detta framgår av fakturan.
d. Ange order / faktura- nummer som referens
e. Saknas rätt avsändare av handpenning försenas / makuleras ordern.
f.  Handpenning återbetalas till avsändarkonto efter möjlig kontroll / bekräftelse.

§5.  Att betala i förskott.
a. Välj förskottsbetalning i Webbshopen, Ni erhåller en orderbekräftelse som visar att vi emottagit Er order.
b. Aktivera ordern genom att betala fakturan Ni erhåller via e- post.
c. Ordern aktiveras i vårt system när vår bank meddelat oss att betalningen är genomförd. ( 2-3 bank dagar från betalningstillfället).
d. Ange faktura numret på erhållen faktura som avsändare vid förskottsbetalning.
e. Vid förskottsbetalning betalar Ni endast frakten. Ni slipper postförskottsavgiften.
f. Vi ansvarar inte för t ex pengar, checkar och frimärken som skickas i brev.

§6.  Postförskott
a. Kontant vid leverans mot postförskott (postförskottsavgiften är för närvarande 62,50 ) 
b. Maxbelopp vid postförskott är för närvarande 50.000 kr.

§7.  Faktura via SDS AB. Gäller bara ÅF
a. Vi fakturerar endast aktiebolag som efter sedvanlig kreditprövning erhållit kund nummer och som varit verksamma i minst 2 år samt redovisar vinst och ej har någon betalningsanmärkning.
Första orden erläggs dock alltid mot postförskott / förskott. Fri prövningsrätt råder
b.Lägsta ordersumma är 2.000 SEK
c.Faktureringsavgiften är fn. 25 SEK
d.Fakturan kan överlåtas till tredje part.
e.Eventuella invändningar mot fakturan skall göras inom 7 dagar.
f.Lagstadgad påminnelse avgift påförs förfallna fakturor / fordringar.
g.Förfallen faktura överlåtes till tredje part för handläggning.
h.Räntesatsen är fn. 2%/månad. 

Fakturavillkor för fakturera mig. ( Kreditor AB )
Om inte annat anges vid köptillfället tillämpas 14 dagars förfallotid.
Hela beloppet skall erhållas KFA på det datum som anges av KFA.
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.

Villkor för delbetalning - ladda ner pdf fil här.
Har ni frågor kring detta betalningsalternativ kan ni även vända er till
Kreditor på Tel : 08-586 126 00

§8. Ej utlösta paket / mottagna order
a. Vid outlösta beställningar debiteras frakt tur och retur, eventuell postförskottsavgift.Lagstadgad påminnelse avgift påförs och handläggs av tredje part. Utöver detta uttages en avgift för administration motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 100 kr.
b. Debitering enligt ovan sker (3 veckor efter leverans till utlämningsställe/ leveransadress)
c. Eventuell erlagd handpenning förfaller till SDS AB:s.com om sådan erlagts. Och skall täcka upplupna kostnader i ärendet. 
d. Efter 5 arbetsdagar från ordermottagandet, makuleras ordern om Ej handpenningen registrerats av SDS AB.
e. Handpenning för Beställnings varor så som varor med egna logotyper, färger eller utföranden och varor överstigande 10.000 kr, gäller det som för vart tillfälle skriftligen är överenskommet / offereras  mellan SDS AB och kunden.

§9. Leveransvillkor.
a. Ordern behandlas, och inom 1 vecka efter det att vi erhållit eventuell handpenningen, erhåller Ni ett leveransbesked via e-post till den e-post adress Ni uppgivit vid ordertecknandet. 
b. I leveransbeskedet framgår det när Er beställning beräknas vara Er tillhanda.
c. Normal leveranstid är 14-21 dagar efter leveransbeskedet.
d. För beställnings varor  (kylanläggningar, kranhus med plats för fler tappar, premix anläggningar, karbonatorer) är normal leveranstid 4 - 8 arbetsveckor efter leveransbeskedet.
e. Lagervaror expedieras normalt inom 7 arbetsdagar från leveransbeskedet.

§10. Transportvillkor
a. Ordinarie försändelse (upp till 20 kg) kan hämtas på Ert närmaste postutlämningsställe. Har Ni uppgett Ert mobilnummer vid order, blir NI aviserad med ett sms när Er försändelse ankommit till Ert postutlämningsställe.
b. Postens hemkörning är en bekväm lösning om Ni inte vill stå i kö samt bära hem Ert paket. Posten kör hem Ert paket mellan klockan
17-21 vardagar. Posten ringer innan utkörning för att förvissa sig om att någon är hemma. ( avgift enligt portotabell tillkommer )

§11. Leveranser utanför Sverige.
a. Vid exportförsäljning lägger Ni Er order i vår webbutik.
b. Vi plockar sedan ihop varorna och skickar Er en Proforma- faktura. 
c. Är Ni momsregistrerad och yrkar på momsfri försäljning, måste VAT nummer anges vid beställning. 
d. Betala Er faktura till:
   Vattevtonet Friskt Vatten AB
e. Ange avsändare samt order nummer
f. När fakturan är betald så skickas varorna.
g. Lägsta ordergräns är 1000 SEK. (gäller ej reservdelar) 
h. Eventuell tullavgift debiteras i vissa fall separat och skall på anmodan betalas till SDS AB utan dröjsmål.
i. På grund av agentur förhållanden i Europa så kan vi Endast expediera:  Finland, Norge och Danmark och Island.

§12. Ångerrätt vid beställning på distans köp.
( Gäller Endast Privatpersoner )
a. Ni har 14 kalenderdagars ångerfrist på alla lagerförda varor, förutsatt att dom är oanvända. Som villkor gäller att:
b. Varan är helt obegagnad och felfri.
c. Returneras komplett i originalförpackning i sin helhet och helt oskadad.
d. Kvitto finns eller annan handling som kan styrka köp av SDS AB och kan visas.
e. Varan Ej är en beställningsvara. ( framgår av respektive produktgrupp )
f. Kopplingar och slangar omfattas ej av ångerrätten
 ( gäller ej obrutna slangvindor )

§13. Ångerfrist.

a. Fyll i retursedeln, som Ni erhåller vid godkänd retur, vad Ni returnerar och vilka varor Ni önskar istället.
b .Uppge vilken vara Ni vill returnera  eller byta. ( Detta gäller även om SDS AB gjort en felexpediering).
c. Vid retur av postpaket eller vara, debiteras 100:- / artikel.
d. Om en vara är felaktig eller felexpedierad, så utgår ingen avgift.
e. Gäller det en använd vara, ta då alltid först kontakt med SDS AB på telefon 08 – 5511 3050 för skriftlig bekräftelse/ e-post och retur nummer.
f. Fullständig retur adress finner Ni nedan och på Er faktura.
g. När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar vi tillbaka det belopp Ni betalat samt expeditionsavgiften.
h. Om Ni beställt fler varor än den Ni returnerat betalar vi dock inte tillbaka expeditionsavgiften.
i. Alla paket som lämnar SDS AB är försäkrade.
j. Försändelser som saknar returnummer vägras vid ankomst.
k. Försändelser som skickas med mottagningsbevis annat än postens eller annan speditörs, vanligtvis rekommenderat brev eller försändelser vilken skickas mot postförskott, mottages ej av SDS AB

l. Vid byte eller retur står Ni för transportrisken, returporto samt eventuella avgifter / kostnader i ärendet.
m. Spara alltid kvitto / dokument på Er returförsändelse tills returen är avklarad.
n. Ni har alltid rätt att häva köpet om varan är slut.

§14. Reklamation, Garantier och Villkor 
a. SDS AB:s garanterar att elektriska apparater som kylanläggningar och Carbonatorer har ett års garanti. Inköpsdatum på fakturan från SDS AB eller dess registrerade återförsäljare gäller som garantilängd och garantisedel. 
Garantin gäller ej demoexemplar eller utställnignsexemplar som anses som begagnade / reducerade produkter. Garantin gäller ej för näringsidkare som slutkund då köplagen tillämpas.
b. Övriga produkter har två års produktfelsgaranti räknat från inköpsdagen.
c. Är paketet och/eller innehållet skadat när Ni får det, måste Ni som kund genast på platsen reklamera hela försändelsen inklusive allt emballage till speditören. Det är av yttersta vikt att en fullständig reklamation sker utan dröjsmål ( inom 7 dagar) för Ni som kund skall att kunna åberopa Er reklamationsrätt.
d. Har Ni öppnat paketet och upptäcker skada, så skickar Ni tillbaka den till oss. e. Ring dock alltid SDS AB och invänta skriftliga instruktioner & returnummer innan retur. 
f. Bifoga alltid faktura kopia vid retur.
g. Om det under garantitiden uppträder produktfel som kan härledas till materialfel eller tillverkningsfel, kommer SDS AB:s, auktoriserad återförsäljare eller annan av SDS AB:s skriftligt aviserade service verkstad i Sverige utan kostnad för arbete eller komponenter att, efter SDS AB:s gottfinnande, reparera eller ersätta produkten eller dess defekta komponenter enligt de villkor nedan.
SDS AB förbehåller sig rätten (efter eget avgörande) att byta reservdelar i felaktiga produkter med antingen återreparerade reservdelar eller enheter.
h. Alla fraktkostnader i samband med reklamationer och garantiåtaganden bekostas av köparen/beställaren.
i. Denna garanti omfattar inte och berättigar inte till ersättning för skador som följd av anpassning eller justering som, utan skriftligt medgivande från SDS AB har utförts med hänsyn till nationella eller lokala tekniska föreskrifter eller föreskrifter som tillämpas i något annat land än de för vilka produkten ursprungligen har konstruerats och tillverkats.
j. Denna garanti gäller inte om produktens serie- tillverkningsnummer har avlägsnats, ändrats eller blivit oläsligt.

- Notera att godkänd retur / eller åberopad reklamation måste produkten / enheten vara SDS AB ankommen inom 14 dagar från anmälan / godkännandet av returen. Alternativt att SDAB skriftligen meddelat annat förlopp / åtgärd.

Vid en senare uppföljning av ärendet, måste en ny skriftlig reklamation med nytt reklamationsdatum upprättas av kund / nyttjare av anläggning / enhet.

- SDS AB är ingen producent av produkter eller tjänster.

Denna garanti och reklamationsrätt omfattar inget av följande : 

k. Regelbundet underhåll och reparation eller utbyte av komponenter beroende på normalt slitage, patina och  nötning.
l. Anpassningar eller ändringar  som, utan skriftligt medgivande från SDS AB utförs i syfte att uppgradera / utöka produktens kapacitet / användningsområde jämfört med vad som nämns i instruktionerna till produkten. Aktuella instruktioner finns att hämta på aktuell hemsida.
m. Tranportkostnader, hemservicekostnader och alla andra kostnader och risker i samband med transport, som direkt eller indirekt kan hänföras till produktgarantin.
n. Skador som följd av: felaktig användning, inklusive men inte begränsad till försummelse att använda produkten för dess normala syfte eller i enighet med SDS AB:s instruktioner avseende korrekt användning och underhåll, och egen installation eller användning av produkten som inte överensstämmer med de tekniska föreskrifter eller enligt punkt l eller enligt säkerhetsföreskrifter som gäller för produkten och i användarlandet eller felaktig installation.
o. Reparationer som har utförts av icke-auktoriserade serviceverkstäder eller kunden själv.
p. Olyckor, åsknedslag, överspänning, brand felaktig ventilation, felaktigt utförda anslutningar, översvämning, läckage av vatten, dryck, kolsyra, rengöringsmedel, öl, vin, kylmedel, mm.
Försumlighet förorsakat av felaktig användning, felaktig/olämpligt handhavande eller annan orsak som inte kan kontrolleras eller förutses av SDS AB.
q. Defekter i det system / anläggning, avvikande förelagda kriterier i vilket denna produkt har integrerats.
r. Denna garanti påverkar inte kundens lagenliga rättigheter enligt gällande nationell lagstiftning, inte heller kundens rättigheter i förhållande till återförsäljaren med hänsyn till undertecknat försäljnings/inköpskontrakt
s. Förslitningsskador eller förbrukningsartiklar omfattas ej heller av garantin.
t. Spara alltid kvitto, köpehandling, som måste kunna visas för att garanti skall kunna åberopas.
u. SDS AB:s förbehåller sig rätten att vägra kostnadsfri garantiservice om inte köpehandling kan uppvisas, åberopas, eller innehåller oläslig / ofullständig  information som är till vikt för ärendet i fråga.
p.Kompatiblitet hos användaren eller avsaknad av utrymme, åtkomlighet av anslutningar, kontakter,etc som ej kan förutses av SDS och ej har åberopats vid beställning.
q.Undermålig rengöring av utrustning eller del av utrustning.

 §15. Tvist a. Vid tvist med privatperson, som vi ej lyckats lösa tillsammans, rekommenderar vi att Ni vänder Er till Allmänna Reklamationsnämnden.
Vi följer
alltid
deras rekommendationer.
I övrigt gäller bestämmelserna i Konsumentköplagen alternativt köplagen.
Konsumentverkets hemsida finner Ni
här. Tvist mellan två eller flera företag skall behandlas i Svensk domstol i Stockholm.
b. Skulle någon paragraf punkt i detta avtal ogiltigförklaras av domstol, skall avtalet i övrigt göras gällande.
c Ånger / reklamations - rätten gäller endast privatpersoner och Ej företag /förening i någon form.

§16. Personuppgifter
SDS AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Ni som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas av SDS AB för att administrera kundrelationen samt för internt marknadsföringsändamål. Ni kan genom att skriva till
Scandinavian Dispensing system AB Box 111 39 100 61 Stockholm

eller via e-post; info @ kolsyra.se  och begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om Ni inte vill att uppgifter skall användas för direktmarknadsföring.

§17. Force MajeureSDS AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar,
försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.
I Force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, och onormal nedgång i marknaden.

§18. Service
När du handlar av SDS AB kan du alltid känna dig trygg, tack vare generösa garantier och många servicetjänster.
Vår specialutbildade personal ger Er support när Ni behöver hjälp med t ex en installation. På hemsidan hittar ni support forum, tjänster för kolsyra, mm.

§19. El-retur
Från 1 juli 2001 gäller en ny lag.
Alla uttjänta el-produkter skall tas om hand för att förbättra miljön.
Ni som SDS AB kund kan därför använda anvisade avfallsanläggningar som finns i Er kommun. 
Exempel på el-produkter: Minibar, kylanläggning, belysning, lampor, mm.

§20. Feltryck och Övrigt
a. Vi reserverar oss rätten att i efterhand korrigera priser, mått och produkttexter som tryckts felaktigt i vår katalog, produktblad, utskick samt på vår hemsida / undersida utan avisering.
b. Bilderna i katalogen och på aktuella hemsidor samt dess undersidor, skall endast ses om illustrationer.
c. Vi förbehåller oss även rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar utan avisering.
d. Skulle någon av varorna Ni beställt vara slut i lager så kan vi istället leverera en likvärdig ersättningsvara utan avisering.
e. Om Ni inte vill ha någon ersättningsvara, gäller självklart vår bytesrätt. Besöksstatistik / CookiesDen här webbutiken använder cookies för att kontinuerligt kunna följa upp besöksstatistik på vår webb och även statistik över var besökarna kommer från. Våra statistikloggar är inte personligt identifierbara. Eventuella "cookies" och IP-adresser sparas av SDS AB endast för att underlätta navigering och inloggning samt att få allmän statistik över trafiken på vår hemsida. Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare, delar av webbplatsens funktioner går då inte att nyttja men den är fortfarande fullt användbar.
Läs mer om "Lagen om cookies" på: Post & Telestyrelsens webbsida 


Miljöpolicy
SDS AB skall delta i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga.

Detta har vi valt att genomföra på följande sätt:
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.
  • Genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.
  • Packa avgående gods enbart med papper. Pappret är tillverkat av förnyelsebart och nedbrytbart material som kan återvinnas.
  • Ta emot av oss försålda produkter för återvinning om kunden så önskar.
Försöka påverka våra kunder att nyttja stora kolsyreflaskor till våra
  • anläggningar vilket leder till färre transporter.
  • Endast nyttja Koldioxidflaskor som är fyllda i Sverige.
·Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.